Privacy

Overeenkomstig aan artikel 34 van de wet nº 78-17 van 6 januari 1978 gerelativeerd aan de informatica, aan de bestanden en de vrijheid en aangepast op 6 augustus 2004, herinnert de firma HEPRO u eraan dat u beschikt over het toegangsrecht van rectificatie en verwijdering van nominatieve gegevens betreffende uzelf.

Voor het uitoefenen van dit recht adreseert u zich aan :

HEPRO SARL  –  17, Pôle Crau Durance  –  F-13670 SAINT ANDIOL

Alle merken, logo’s en referenties zijn gebruikt als indicatie en blijven exclusief eigendom van hun respectieve houder.

HEPRO SARL – RCS/KVK  Tarascon N° 401 629 936